Κλείσιμο
Αν είσαστε συνδρομητής σε κάποια από της εφαρμογές της e-genius, τότε μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας άμεσα στην τεχνική μας υποστήριξη.
Είσοδος Πελατών
Διαχείριση και Αποθήκευση Αρχείων PDF Εκτύπωση E-mail
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε με τον πιο ασφαλή τρόπο τα δεδομένα σας
 • Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε αποθηκεύσει ένα αρχείο και δεν θυμόσαστε που το έχετε βάλει
 • Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε φτιάξει ένα έγγραφό στην δουλειά και δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε από το σπίτι ή από ένα άλλο γραφείο
 • Σκεφτείτε πόσες φορές σας χάλασε ο Η/Υ και χάσατε τα έγγραφά σας και άλλα χρήσιμα αρχεία
 • Σκεφτείτε πόσες φορές θα θέλατε να "κλειδώσετε" τα επαγγελματικά ή άλλα έγγραφά σας για να μην έχουν άλλοι πρόσβαση σε αυτά ...
H e-genius σας δίνει άμεση λύση σε όλα τα παραπάνω
Σας δίνουμε την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να αποθηκεύετε κάθε είδους αρχείο στον προσωπικό σας ή τον εταιρικό σας χώρο στο ίντερνετ.

Θα μπορείτε να δημιουργείσετε έναν ή περισσότερους χρήστες όπου ο καθένας θα έχει πρόσβαση με ειδικό Όνομα Χρήστη και Κωδικό στους δικούς του φακέλους και αρχεία. Επίσης μπορούν να υπάρχουν και κοινόχρηστοι φάκελοι και αρχεία στους οποίους θα έχουν πρόσβαση όλοι, ή συγκεκριμένοι χρήστες.

Ακόμα και στους κοινόχρηστους φακέλους μπορούν να δωθούν διαφορετικά δικαιώματα για κάθε χρήστη. Έτσι ένας χρήστης μπορεί να έχει δικαιώματα εγγραφής και διαγραφής ενώ ένας άλλος να έχει διακαιώματα εγγραφής αλλά όχι διαγραφής κλπ.

 • Ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει τις παρακάτω ενέργειες κατά την επιλογή ενός μενωνομένου αρχείου:
 • Πληροφορίες: Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών όπως το μέγεθος, την ημ/νία δημιουργίας, τα δικαιώματα πρόσβασης καθώς και τον τίτλο την περιγραφή κ.α.
 • Αντιγραφή: Επιτρέπει την αντιγραφή ενός αρχείουι ή φακέλου σε μία νέα τοποτεσία της επιλογής σας.Αν αντιγράφετε έναν φάκελο όλες οι πληροφορίες θα αντιγραφούν στην τοποθεσία προορισμού.
 • Μετακίνηση: Επιτρέπει την μετακίνηση ενός αρχείου ή φακέλου στην επιθυμητή τοποθεσία του τρέχωντος καταλόγου. Το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελος θα αντιγραφεί στην επιθυμητή τοποθεσία και το αυθεντικό θα διαγραφεί.
 • Μετονομασία: Επιτρέπει την μετονομασία ενός αρχείου ή φακέλου.
 • Διαγραφή: Επιτρέπει την διαγραφή ενός αρχείου ή φακέλου με όλα τα περιεχόμενά του.
 • Δικαιώματα: Επιτρέπει την αλλαγή των πραγματικών δικαιωμάτων ενός αρχείο ή φακέλου.
 • Κατέβασμα αρχείου: Επιτρέπει το κατέβασμα των αρχείων στον Η/Υ σας.
 • Συμπιέση: Συμπιέζει ένα αρχείο ή φάκελο και όλα τα περιεχόμενά του σε ένα αρχείο. Αυτή η ενέργεια περιορίζει τα μετακινούμενα δεδομένα και μειώνει τον χρόνο κατεβάσματος, γιατί το μέγεθος του αρχείου είναι μειωμένο αφού το αρχείο είναι συμπιεσμένο.
 • Αντιγραφή μικρογραφίας: Επιτρέπει την δημιουργία μίας μικρότερης εικόνας (μικρογραφίας) από ην τρέχουσα (πλήρους μεγέθους). Η μικρογραφία θα είναι ακριβές αντίγραφο την πρωτότυπης άλλα θα έχει μικρότερο μέγεθος. Μπορείτε (προαιρετικά) να επιλέξετε ένα μέρος της εικόνας και να δημιουργήσετε μία μικρογραφία της επιλεγμένης περιοχής.
 • Αποσυμπίεση: Επιτρέπει την αποσυμπίεση ενός συμπιεσμένου αρχείου της μορφής TAR/GZ/TGZ/GZIP. Εξάγει όλα τα αναγνωρισμένα περιεχόμενά του και δημιουργεί την ίδια δομή με το πρωτότυπο αρχείο. Αν ένα αρχείο δεν μπορεί να αποσυμπιεστεί, γιατι π.χ. έχει ένα άκυρο όνομα, θα προσπεραστεί και θα συνεχίστούν τα υπόλοιπα αρχεία.
 • Επισκόπιση περιεχομένου: Επιτρέπει την επισκόπιση ενός αρχείου κειμένου (όπως PHP or HTML), ο κώδικας θα χρωματιστεί.
 • Επεξεργασία: Επιτρέπει την τροποποίηση των περιεχομένων ενός αρχείου κειμένου.
 • Ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει τις παρακάτω ενέργειες κατά την επιλογή πολλαπλών αρχείων:
 • Αντιγραφή: Επιτρέπει την αντιγραφή πολλών αρχείων και φακέλων την ίδια στιγμή. Η επεξεργασία της σελίδας θα συνεχιστεί, ακόμα και αν προκύψουν σφάλματα. Στο τέλος της διαδικασίας θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.
 • Μετακίνηση: Επιτρέπει την μετακίνηση πολλών αρχείων και φακέλλων την ίδια στιγμή. Αν ένα σφάλμα προκύψει κατά την μετακίνηση ενός στοιχείου θα ενημερωθείτε στο τέλος της διαδικασίας
 • Διαγραφή: Επιτρέπει την διαγραφή πολλών αρχείων και φακέλων την ίδια στιγμή. Η διαδικασία θα συνεχιστεί ακόμα και αν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την διαγραφή ενός στοιχείου. Στο τέλος της διαδικασίας θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.
 • Αλλαγή δικαιωμάτων: Επιτρέπει την αλλαγή των δικαιωμάτων πολλών αρχείων και φακέλων την ίδια στιγμή. Η διαδικασία θα συνεχίσει ακόμα και αν προκύψει ένα σφάλμα. Στο τέλος της διαδικασίας θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.
 • Κατέβασμα σε πακέτο: Επιτρέπει το κατέβασμα των επιλεγμένων αρχείων και φακέλων σε ένα συμπιεσμένο αρχείο. Το αρχείο που θα δημιουργηθεί θα έχει την μορφή ZIP.